Modules

M O D U L E S


Met IBV heeft u het beste programma voor uw vastgoed. Het programma heeft diverse modules die vanuit de basis objectenbeheer onafhankelijk toepasbaar zijn. Ook kunnen deze modules goed samenwerken. Zo kunt u vanuit een conditiemeting een meerjarenbegroting genereren op basis van de scores uit de conditiemeting. Vanuit jaarplanbewaking haalt u de gegevens op uit de meerjarenbegroting voor het betreffende jaar. Hier kunt u de uitvoering toewijzen aan een aannemer en deze bewaken.


Alle modules hebben uitgebreide rapportages en waar mogelijk duidelijk grafieken zodat u snel kunt zien waar de eventuele knelpunten zitten. Ook kunt u scenario's maken in de meerjaren onderhoudsbegroting door de gewenste kwaliteit te veranderen waardoor u een goed inzicht kunt krijgen, bijvoorbeeld in de toekomstige kosten.

De modules conditie en mjob maken gebruik van zogenaamde meetkaarten. Elke meetkaart staat op zichzelf waardoor uw eerder gemaakte berekeningen niet verloren gaan.


Het programma kan bij u in het bedrijf geïnstaleerd worden of via de cloud beschikbaar worden gesteld waardoor u zelf niet meer hoeft om te kijken naar updates of backups. U kunt dan overal waar internet is bij het programma komen.

Objecten

Hier beheert u de basis van uw vastgoed zoals adresgegevens, locaties binnen het object, epa label(s) en wat uw kwaliteitswens van het betreffende object is.

Dossiers

Koppel dossiers en archieven aan een object, Voorkom zoeken naar de juiste documenten, In ëën opslag ziet u welke documenten aan een object gekoppeld zijn.

Conditie

Inspecteer uw object volgens de nen 2767. Voer de gebreken in via het programma of via onze handige tablet app. Zie direct welke onderdelen voldoen aan de gewenste kwaliteit en of het risico van het gebrek aanvaardbaar is.

RgdBOEI is hier ook een van de mogelijkheden.

Ook zijn hier veel extra filters aanwezig waardoor u nog sneller uw gegevens kunt inzien en beoordelen.

JPB (jaarplan bewaking)

Zet uw meerjaren onderhoudsbegroting over naar deze module. Cluster de verschillende maatregelen en kies uit uw aannemers wie de opdracht mag uitvoeren. Tevens kunt u de voortgang goed in de gaten houden.


MJOB (meerjaren onderhoudsbegroting)

Voer de elementen in waar u het planmatig onderhoud op wilt uitvoeren. Kies u startjaar en cyclus, Prijzen kunt u uit uw bibliotheek halen. Ook kunt u contracten van bv liften importeren waardoor u een goed overzicht krijgt van de toekomstige kosten. U kunt ook deze gegevens laten generen op basis van de conditiemeting en bijbehorende scores.

U kunt de begroting visueel aanpassen of scenario's laten genereren op basis van de gewenste kwaliteit.