Geschiedenis

I B V


integraal beheer vastgoed

G E S C H I E D E N I S


In 1995 is de basis gelegd voor het software pakket IBV. In samenwerking met wooncorporaties en gemeentes is de eerste versie van IBV gebouwd. In 2007 zijn de ontwikkelingen in een zelfstandige BV (Vastgoed24) ondergebracht en is er gestart met het herprogrammeren van IBV.

Modulegewijs is het programma herschreven, gemoderiseerd en uitgebreid. Denk hierbij aan koppelingen met Google-maps®, im- en exportfuncties en informatiegegevens op VHE niveau.

In de jaren daarna zijn er naast het hoofdprogramma IBV ook andere oplossingen ontwikkeld in de vorm van maatwerk en tablet software voor verschillende inventarisatie- en inspectievormen.


Voor ons is de verbetering van ons product een uitdaging waar we constant mee bezig zijn.

De wensen, ideeën en ervaringen van onze klanten zijn daarbij voor ons heel belangrijk. Ook koppelingen met andere pakketten zijn altijd mogelijk.


In 2017 zijn de diensten van Vastgoed24 uitgebreid naar het veld, door klanten te ondersteunen bij inspectiewerk en woningopnames.